Je bekijkt nu Mindfulness tijdens de corona-lockdown

Mindfulness tijdens de corona-lockdown

We zitten wederom in een lockdown. De 2e golf van COVID-19 is een feit. Dit geeft bij veel mensen stress en het zijn onzekere tijden. Hoe doe je het met de kinderen, dat thuiswerken? Hoe regel je dat allemaal? Sportscholen zijn dicht, geen terrasje open om op te ontspannen of gewoon gezellig samen met je vrienden of familie samenzijn is er ook niet echt bij. Stoom komt uit je oren en je ziet het allemaal even niet meer zitten.

Wat is er feitelijk aan de hand? Ga letterlijk stilstaan en vraag jezelf “hoe is het met mij?”. Mindfulness kun je ook samen met je kinderen gaan beoefenen. Dit kan spelenderwijs.

Wat is het nou eigenlijk, dat mindfulness?

Op internet wordt het onder vele benamingen genoemd:

 • ’aandachttraining’, ‘focustraining’
 • ‘in het hier-en-nu aanwezig zijn’,
 • ‘opmerkzaamheid zonder oordelen’ en
 • ‘acceptatie van dat wat er nu is’.

Dat is het ook allemaal. Het is leren leven met je eigen onhebbelijkheden. Je kunt gedurende dit proces een hoop irritatie, ongeduld, frustratie, boosheid en verdriet tegenkomen! Maar vooral onrust. Dus voor diegenen die verwachten door mindfulness te beoefenen onmiddellijk rust te zullen vinden: maak je borst maar nat! Houd vol, want met geduld en toewijding komt die rust wél. Het is hard werken en vraagt om toewijding.

Mindfulness is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag, dus ook de negatieve gevoelens dienen zich aan. Het mag er zijn.

Mensen gaan mindfulness doen om tal van redenen: om meer rust te ervaren, minder te piekeren, beter om te kunnen gaan met stress, zich beter te kunnen concentreren, gelukkiger te worden, meer te kunnen genieten, effectiever te werken, beter te slapen, zich (beter) te kunnen ontspannen.

Mindfulness is geen garantie op dit resultaat; je kunt iets heel anders bereiken dan waarvoor je de training bent gaan doen. Even de resultaten op een rij die uit onderzoek naar voren komen:

 • Stress reduceert en je kunt beter omgaan met stresserende gebeurtenissen;
 • Je concentratie en het prestatievermogen verbeteren;
 • Je kan je beter ontspannen;
 • Er ontstaat een positiever beeld over jezelf en de omgeving;
 • Er vindt een verschuiving in de hersenactiviteit plaats naar de linker frontale cortex (goed voor een positieve gemoedstoestand en minder angst);
 • Klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af;
 • Mensen die vaker dan 3 x een depressie hebben doorgemaakt, hebben na een mindfulnesstraining 50% minder kans op terugval in een depressie.

Accepteren heeft een centrale rol

In de mindfulness neemt accepteren een centrale rol in. Maar wat is dat nu precies, accepteren? En hoe doe je dat? Accepteren bestaat uit 2 stappen:

 1. Het is een niet-oordelende, vriendelijke aandacht schenken aan dat wat het meest op de voorgrond treedt in je bewustzijn, wat dat dan ook mag zijn op dat moment.
 2. Vervolgens ga je kijken naar hóe je precies omgaat (coping) met dat wat zich aandient. Puur als observatie, je hoeft niets te veranderen.

Ruimte maken voor wat er gaande is. Bereidheid de dingen te zien zoals ze zijn. Dit impliceert het loslaten van onze drang om dingen anders te willen hebben dan ze zijn, en zorgt voor ontspanning. Tja, makkelijk gezegd, maar nog niet 1-2-3 gedaan!

Hoe werkt dat dan?

Als je bijvoorbeeld in een meditatie merkt dat je telkens weer wordt afgeleid en je aandacht niet bij je ademhaling kunt houden, dan is het zaak om met je aandacht te gaan naar die dingen die je afleiden. Wat zijn dat voor gedachten, emoties en/of lichamelijke gewaarwordingen? Hoe zien ze er precies uit? Verblijf een poosje bij die gewaarwordingen en neem ze neutraal – zonder oordeel- waar.

Je kunt bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen: “Het is goed wat er is, wat het ook is. Het is goed dat ik het nu kan waarnemen, want het was er toch al. Het is okay!”

Accepteren is niet hetzelfde als berusting. Berusting is passief en het erbij laten, accepteren houdt helemaal niet in dat je het erbij laat. Je accepteert dat je het niet kan veranderen. Het is zoals het is.

Het gaat erom je op de juiste afstand te verhouden tot je emoties: niet erin te zwelgen, ook niet ze te verdringen. Je treedt ermee in contact en te blijft in contact, met zachtheid en met gevoel, zonder dat je het gevoel wordt.

Heb jij baat bij mindfulness?

Specifieke doelgroepen die baat hebben bij mindfulness zijn mensen die veel piekeren, stress, angst of (manisch)depressieve klachten, (dreigende) burn-out en slaap- of concentratieproblemen hebben.

Voor mensen die maatschappelijk, sociaal en emotioneel gezien prima functioneren en geen chronische pijn of depressie ervaren, blijkt dat Mindfulness de kwaliteit van leven verhoogt. Er is een grotere flexibiliteit ontstaan in het omgaan met de grilligheid en onbeheersbaarheid in het alledaags leven. Mindfulness biedt op deze manier handvatten voor het omgaan met de vele dagelijkse bronnen van stress.

En zijn er ook contra-indicaties voor Mindfulness?

De meeste meditatieleraren erkennen dat meditatie niet zonder meer voor iedereen geschikt is, al ontbreekt hiervoor nog wetenschappelijk onderzoek.

Jack Kornfield, psycholoog en gerenommeerd meditatieleraar, stelt bijvoorbeeld dat mensen in een psychotische of rand-psychotische toestand beter niet kunnen gaan mediteren of hierbij extra begeleiding nodig hebben, gezien de draagkracht in een dergelijke toestand instabiel is, kan het beoefenen van meditatie in dat geval zelfs gevaarlijk zijn en psychotische belevingen versterken.

Kornfield meent dat voor hen een eventuele meditatievorm met een aards en stevig gegrond karakter nut kan hebben, zoals yoga, tuinieren, Tai Chi of een andere actieve oefenvorm die het contact met hun lichaam bevordert. Verder vormt suïcidegevaar een concrete contra-indicatie bij mindfulness.

Over het algemeen is mindfulness een toegankelijke methodiek, die voor een breed scala van problemen inzetbaar is en die mijn inziens een veelbelovend perspectief biedt in het omgaan met lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Concreet is mindfulness een manier om je te focussen en bewuster te leven.

Tegenwoordig wordt mindfulness veelvuldig ingezet in basis GGZ (met lange wachtlijsten dat wel) of vergoeding uit het aanvullende pakket (als je trainer is aangesloten bij een beroepsvereniging). Check bij de zorgverzekeraar onder welke voorwaarden je vergoeding valt.

Bij Counseling For You, bestaande uit een team van counselors die ondersteunen en adviseren op het gebied van werkstress en vitaliteit, worden de gesprekken door veel verzekeraars vergoed.

Geef een antwoord