Je bekijkt nu Gezondheidsinterventies

Gezondheidsinterventies

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:

Mogelijke gezondheidsinterventies op de werkvloer

Gezondheid beïnvloedt elk aspect van het menselijk leven. De werkvloer is daar geen uitzondering op. Er zijn verschillende gezondheidsinterventies waar je als werkgever tot kunt wenden, afhankelijk van de situatie van de betreffende medewerker. In dit artikel delen we de verschillende mogelijkheden en welke interventie je in welke situatie toe kunt passen om de gezondheid van medewerkers positief te ondersteunen.

Wat zijn gezondheidsinterventies en waarom zijn deze belangrijk op de werkvloer?

Gezondheidsinterventies zijn methoden en technieken die toegepast kunnen worden wanneer de gezondheid van een medewerker in gedrang komt door, meestal, werk-gerelateerde uitdagingen. Denk aan werksfeer, werkdruk of fysiek, emotioneel en mentaal belastende werkzaamheden. Er zijn verschillende manieren om deze aspecten te beïnvloeden naar positieve gezondheid. Op zowel preventief gebied als genezing.

Voer een gesprek over gezondheidsrisico’s

Wanneer je als manager of werkgever merkt dat een teamlid hulp nodig heeft, is het belangrijk om in gesprek te gaan. Medeleven en begrip zijn hierbij sleutelwoorden. Een gevoel van bemoeienis of aanval zal afstand creëren en daarmee wordt veelal het tegenovergestelde bereikt. Echter is het belangrijk dat gezondheidsrisico’s besproken worden. Niet alleen voor de werkgever, maar voor een medewerker kan het ook meer inzicht in zijn of haar eigen situatie geven wanneer de gevolgen van de klachten besproken worden.

Mogelijke gezondheidsinterventies

Op basis van het resultaat van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker kan bepaalt worden welke gezondheidsinterventies uitkomst kunnen bieden. We bespreken een aantal van de meest voorkomende interventies.

Psychologische interventies

Mentale druk is gezondheidsinterventie nummer één tegenwoordig. Mentale druk leidt steeds vaker tot psychische klachten en vervolgens tot verzuim. Psychische klachten, denk hierbij aan stress, burn-out of depressie hebben de neiging om erin te sluipen. Vaak heb je pas door dat er iets aan de hand is, wanneer het ook echt tijd is om actie te ondernemen. Samen met een bedrijfspsycholoog wordt gekeken naar de overall werkdruk en welke werk gerelateerde factoren een rol spelen. Het inzetten van psychologische interventies op de werkvloer is ontzettend waardevol. De taak ligt bij managers en leidinggevenden om psychische klachten te herkennen en signaleren. Op die manier kan uitval voorkomen worden.

Fysieke interventies

Beroepsziekte nummer twee in Nederland is fysieke overbelasting. Alle factoren die het risico op lichamelijke klachten beïnvloeden zijn een fysieke belasting. Denk aan tillen, terugkerende bewegingen en duwen. Eigenlijk zijn dit alle activiteiten die direct of indirect invloed hebben op ademhaling, stofwisseling, spieren en bloedsomloop. Als werkgever is het verstandig om te voorkomen in plaats van genezen. Fysieke interventies worden dan ook steeds vaker preventief toegepast. Een bedrijfsfysiotherapeut of arbeidsfysiotherapie kunnen ingezet worden om uitval op basis van fysieke klachten te voorkomen.  

Bedrijfsmaatschappelijke interventies

Wanneer medewerkers belemmeringen voelen die hun werkzaamheden beïnvloeden dan kan een bedrijfsmaatschappelijk werker uitkomst bieden. Werknemers die baat hebben bij bedrijfsmaatschappelijke interventies ervaren (nog) geen psychologische klachten. Het ligt wel in lijn der verwachting dat deze zich gaan ontwikkelen wanneer niet tijdig ingegrepen wordt. Bedrijfsmaatschappelijke interventies hebben hierdoor een meer preventief karakter. Doordat dit type interventie erg laagdrempelig is, wordt deze vaak gemakkelijk ingezet. Vanuit een praktisch oogpunt wordt een medewerker ondersteunt. Dit kan zijn door tijdelijk werkzaamheden af te stoten bijvoorbeeld.

Multidisciplinaire interventies

Wanneer het noodzakelijk is om vanuit een breder perspectief te kijken dan bieden multidisciplinaire interventies uitkomst. Hier worden verschillende deskundigen en specialisten voor ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een re-integratiedeskundige, revalidatiearts en psycholoog die samenwerken aan één case. Deze groep hulpverleners werkt in teamverband en kijken naar het totaalplaatje op weg naar herstel. Vaak is dit een intensief traject, wat meestal toch minimaal zo’n drie maanden duurt.

Begeleiding en advies omtrent gezondheidsinterventies

Counseling for You bestaat uit een team van counselors die ondersteunen en adviseren op het gebied van interventies. In veel gevallen is het voor zowel werkgever als werknemer prettig om eens met een externe partner in gesprek te gaan. Iemand die niet direct commerciële belangen heeft. Een onafhankelijke partij. Counseling for You heeft als missie geluk voor werkgevers én werknemers. Door middel van vragen, luisteren, adviseren, meedenken en ondersteunen werkt Counseling for You samen met medewerkers en werkgevers aan hogere arbeidsproductiviteit, lagere ziekte kosten en meer werk-zin.

Meer over counseling for you >

Geef een antwoord