Je bekijkt nu Burn-Out op het werk

Burn-Out op het werk

 • Bericht auteur:
 • Bericht gepubliceerd op:

‘Een burn-out overkomt je niet plotseling’

Burn-out begint namelijk met vage klachten en is een sluipend proces. Vaak is er geen directe oorzaak te vinden, wel diverse aanleidingen. Een burn-out kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een star en zelfdestructief denkpatroon, aanhoudende ononderbroken alertheid (chronische stress), onverwerkte (heftige/traumatische) gebeurtenissen, gebrek aan sociale steun, belemmerende overtuigingen, niet emoties kunnen tonen en simpelweg persoonlijkheidseigenschappen. 

Maar ook factoren als te veel of te weinig uitdaging, te weinig zinvol werk en een slechte werk- en/of privésfeer spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van een burn-out.

Mensen met een verhoogd risico op burn-out onderdrukken vaak de eerste symptomen en willen niet erkennen dat ze een potentieel probleem hebben. Vaak zijn ze zich niet bewust van de eerste waarschuwingssignalen

Deze signalen wil ik graag met je delen, om zo jezelf en je collega’s op tijd te kunnen bijsturen.

Voorstadium burn-out

Voorstadia van een burn-out zijn spanning en stress, dáár vinden we de eerst waarneembare symptomen. Ons lichaam reageert hierop door het aanmaken van stress hormonen.

De belangrijkste drie stresshormonen zijn cortisol, adrenaline en noradrenaline. Zij worden alle drie afgegeven door de bijnier. In acute stress situaties zijn deze hormonen enorm nuttig. Wanneer ze te vaak of langdurig worden aangemaakt kunnen ze je lichaam slopen, onttrekken ze essentiële voedingstoffen en kunnen ze leiden tot een verhoogde kans op depressie. Deze hormonen zijn dan ook medeverantwoordelijk voor veel burn-out symptomen.

Burn-out treft veelal mensen met een hoog verantwoordelijkheidsbesef. Je verantwoordelijk voelen voor zaken waar je geen controle over hebt, geeft chronische spanning en is uitputtend. Zo is het verstandig om inzicht te verkrijgen in je denkpatronen: het zal je alertheid op signalen aanzienlijk te vergroten. Destructieve gedachten geven innerlijke spanning en zal je hormonale stressniveau geen goed doen.

Burn-out

En dan ineens is het te laat. Slaapproblemen en vermoeidheid. Bijslapen helpt niet meer en de vermoeidheid blijft bestaan. Het teveel aan stress in het lichaam is té veel geworden.

Het jezelf maar negeren en blijven wijsmaken dat je niet zo moet zeuren of dat het wel mee valt: geen goed idee. Jezelf wegcijferen en niet waardig genoeg voelen om te zijn wie je bent: geen goed idee.

Het chronisch onderdrukken van emoties die ontstaan uit een gevoel van onrechtvaardigheid, miskenning, onderwaardering en ontkenning geeft innerlijke en vaak opgekropte spanning. Dit opkroppen is desastreus en creëert blokkades. Blokkades zijn duidelijke signalen en laten zich zien als hier genoemde symptomen.

Leuk of niet, maar zie symptomen als signalen die de juiste aandacht verdienen. Ze vertellen je iets waar je aan voorbij gaat en dat niet gezond is voor je. Als je ze negeert dan zullen ze je harder gaan toespreken met duidelijkere signalen en symptomen.

Herkenning begint met bewustwording en kennis.

 Fysieke symptomen uiten zich vooral in:

 • Hartkloppingen
 • Hoofd- en buikpijn
 • Spierpijn
 • Hoge bloeddruk
 • Nek- en rugklachten
 • Hyperventilatie / benauwdheid
 • Falend immuunsysteem
 • Eczeem 
 • Verergeren van al dan niet aanwezige chronische aandoeningen
 • Obstipatie of diarree
 • Overgewicht / ondergewicht
 • Krimpen van je hersenen
 • Veroudering door beschadigde cellen

Emotionele symptomen uiten zich vooral in:

 • Slechte concentratie
 • Stemmingswisselingen
 • Snel huilen
 • Laag zelfbeeld
 • Vergeetachtigheid
 • Besluiteloosheid
 • Veel piekeren en bezorgdheid
 • Minder zelfvertrouwen
 • Cynisme
 • Overal tegenop zien
 • Schuldgevoelens

Gedragsmatige symptomen uiten zich vooral in:

 • Onzekerheid / wantrouwend zijn
 • Onrust / opgejaagd zijn
 • Lusteloosheid
 • Weinig of juist veel eten / emotie eten
 • Sneller boos en geïrriteerd zijn
 • Meer roken / drinken
 • Uit de weg gaan van sociale contacten
 • Agressie 

Is werkstress de aanleiding?

Laatst stond in het AD ‘Volgens een nieuw onderzoek zijn er in Nederland 4 miljoen ‘verborgen burn-outs’. 34 Procent van de werkenden gaf al aan dat de werkdruk door de coronacrisis hoger is dan ooit, 11 procent zei tegen een burn-out aan te zitten en bij ruim een vijfde van de ondervraagden is het ziekteverzuim op het werk gestegen.’

Nederland presteert wat betreft werkstress slecht in vergelijking met andere Europese landen. Daarentegen is de werkende Nederlander ontzettend productief. Uit onderzoek blijkt dat hoge productiviteit hand in hand gaat met een hoog ziekteverzuim. Veelal zitten burn-out signalen aan de oppervlakte van verborgen ziekteverzuim. Werknemers of leidinggevende zijn nog wel aanwezig op het werk maar echt ‘present’ zijn ze niet. 

Waar je op kan letten als werkgever

Wat op kan vallen is verminderde betrokkenheid, verandering/vermindering van uiterlijke verzorging, het niet halen van deadlines, veranderde interactie met collega’s, kortdurende ziekmeldingen, afname participatie, toename van onderlinge conflicten, te laat komen, cynisme, onverschilligheid, vergeetachtigheid, frustratie uitingen en er vermoeid uitzien.

Vaak vinden werkgevers het moeilijk om werknemers te vragen naar privé omstandigheden omdat ze denken bemoeizuchtig over te komen. Verstandig dus om als werkgever oog te ontwikkelen voor het signaleren van eventuele symptomen op de werkvloer, zo kan je vroegtijdig in gesprek gaan of juist externe professionele counseling inschakelen.

Werkgerelateerde risicofactoren voor burn-out

Als werkgever en leidinggevende weet je natuurlijk wanneer er sprake is van belangrijke momenten en veranderingen binnen het bedrijf. Versnelde toename van veranderingen op het werk, fusies, reorganisaties, functieverandering en personele wisselingen, dus ook de impact van corona, kunnen meer effect op jou en de medewerkers hebben dan je op eerste gezicht zou denken. Krijg je wel alle medewerkers op tijd mee? Kun je iedereen voldoende aandacht geven? Extra alert zijn op hun signalen is hier noodzakelijk om op tijd aan de bel te trekken. 

Wat dacht je bijvoorbeeld van:

 • Overbelasting door taakuitbreiding, slecht management, slechte communicatie of terreur van de klant?
 • Onvoldoende beloning en waardering?
 • Onrechtvaardigheid, het verschil tussen wat er zou moeten gebeuren en wat er daadwerkelijk gebeurt?
 • Of de toegenomen ongevraagde verantwoordelijkheid?

Stuk voor stuk kunnen deze situaties ervoor zorgen dat er onder de oppervlakte iets gaat broeien. 

De combinatie van chronische stressfactoren binnen diverse levensgebieden gerelateerd aan uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken zijn bepalend voor de kans op een burn-out.

Tot Slot

Problemen horen bij het leven maar hoe we er mee omgaan ligt binnen ons vermogen.

 

Counseling For You biedt professionele online begeleiding voor elke werknemer en leidinggevende. We werken online, uiterst flexibel en tijd en plaats onafhankelijk. 

 

Ons team staat klaar voor jullie!

Geef een antwoord